Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πολλαπλές συμβάσεις-πλαίσια με επαναδιεξαγωγή διαγωνισμού για την παροχή μελετών...
Αναθέτουσα αρχή:
Consumer, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/06/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/09/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
Chafea/2018/CP/03
Πολλαπλές συμβάσεις-πλαίσια με επαναδιεξαγωγή διαγωνισμού για την παροχή μελετών σχετικά με τις καταναλωτικές αγορές
Ο γενικός στόχος της σύμβασης-πλαισίου είναι η εκπόνηση μελετών αγοράς, οι οποίες θα παρέχουν απαντήσεις σε ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς από την σκοπιά του καταναλωτή. Οι μελέτες θα παρέχουν στοιχεία όπως η συλλογή δεδομένων, οι πληροφορίες, η ενημέρωση για την αγορά καθώς και η εις βάθος ανάλυση συγκεκριμένων καταναλωτικών αγορών. Οι εν λόγω μελέτες αγοράς θα συμβάλλουν στην κατανόηση των όρων των καταναλωτών και θα διασφαλίσουν μια τεκμηριωμένη βάση για πιθανές συστάσεις πολιτικής.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
15/06/2018 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
14/09/2018 23:59
24/09/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 113-256233 Προκήρυξη διαγωνισμού 15/06/2018 00:00