Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας και υποδοχής για τις εγκαταστάσεις του eu-LISA στο Στ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Agency for the Operational Management of Large-ScaleITSystemsin the Are...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/06/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
Άνευ αντικειμένου
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Πληροφορίες
LISA/2018/RP/03
Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας και υποδοχής για τις εγκαταστάσεις του eu-LISA στο Στρασβούργο
Το πεδίο εφαρμογής της προτεινόμενης πρόσκλησης υποβολής προσφορών θα είναι η προμήθεια υπηρεσιών ασφαλείας, προστασίας και υποδοχής, και άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με την προστασία και την ασφάλεια για τον ιστότοπο eu-LISA στο Στρασβούργο, Γαλλία.
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Άνοιγμα
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
01/06/2018 00:00
Άνευ αντικειμένου
12/07/2018 17:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 103-234509
Προκήρυξη διαγωνισμού
01/06/2018 00:00