Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τρίτη φάση: Υποδομή ψηφιακών υπηρεσιών για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο διαδίκτυ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/07/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/10/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
SMART 2018/1015
Τρίτη φάση: Υποδομή ψηφιακών υπηρεσιών για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο διαδίκτυο για τα παιδιά - SMART 2018/1015
Το αντικείμενο της σύμβασης παροχής υπηρεσιών είναι η ανάπτυξη υπηρεσιών που συμβάλλουν στο να καταστεί το διαδίκτυο ένα αξιόπιστο περιβάλλον για τα παιδιά, μέσω δράσεων ενδυνάμωσης και προστασίας τους, όταν αυτά είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο. Με βάση την υφιστάμενη υποδομή ψηφιακών υπηρεσιών για την ασφαλέστερη χρήση του διαδικτύου, στόχος είναι η συνέχιση της υποστήριξης του συντονισμού, της συντήρησης και της περαιτέρω ανάπτυξης μιας βασικής πλατφόρμας υπηρεσιών για τον επιμερισμό των πόρων, των υπηρεσιών και των πρακτικών μεταξύ των εθνικών παρόχων υπηρεσιών — των κέντρων για την ασφαλέστερη χρήση του διαδικτύου.Η παρούσα σύμβαση θα διαιρεθεί σε 2 παρτίδες:— ΠΑΡΤΙΔΑ 1: Βασική πλατφόρμα υπηρεσιών που θα καλύπτει τις ανάγκες μιας κοινότητας κέντρων για την ασφαλέστερη χρήση του διαδικτύου και θα τα υποστηρίζει κατά την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας στο διαδίκτυο.— ΠΑΡΤΙΔΑ 2: Βασική πλατφόρμα υπηρεσιών που θα παρέχει τεχνικές λύσεις για την υποστήριξη της διεξαγωγής των επικοινωνιών μέσω ανοικτής γραμμής και της αφαίρεσης επιγραμμικού υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
Δημόσια σύμβαση
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-for-tenders
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
28/07/2018 00:00
15/10/2018 16:00
23/10/2018 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Βασική πλατφόρμα υπηρεσιών που θα καλύπτει τις ανάγκες μιας κοινότητας κέντρων για την ασφαλέστερη χρήση του διαδικτύου και θα...
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Παρτίδα 2
Βασική πλατφόρμα υπηρεσιών που θα παρέχει τεχνικές λύσεις για την υποστήριξη της διεξαγωγής των επικοινωνιών μέσω ανοικτής...
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 144-328436
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/07/2018 00:00