Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες ασφαλείας για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ινδονησία κ...
Αναθέτουσα αρχή:
European External Action Service (EEAS)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/02/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/01/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEAS-630-DELIDNJ-SER-FWC
Υπηρεσίες ασφαλείας για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ινδονησία και το Μπρουνέι Νταρουσαλάμ
Ο ανάδοχος θα παράσχει τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους που απαιτούνται για τη διασφάλιση της ασφάλειας των προσώπων και των περιουσιακών στοιχείων υπό την ευθύνη της αναθέτουσας αρχής. Οι κύριες υπηρεσίες που θα παρασχεθούν, μεταξύ άλλων, μπορεί να περιλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών φυλάκων ασφαλείας, «ενεργά» συστήματα παρακολούθησης GPS/GPRS, συστήματα συναγερμού και συστήματα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης.
Υπηρεσίες
Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
22/02/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
15/01/2020 23:59
05/04/2019 23:59
Άνευ αντικειμένου
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 038-084400 Προκήρυξη διαγωνισμού 22/02/2019 00:00