Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συμβόλαιο πλαισίου υπηρεσιών - Υποστήριξη οικοσυστήματος για το πρόγραμμα Copern...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/08/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/10/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
712/PP/2018/FC
Συμβόλαιο πλαισίου υπηρεσιών - Υποστήριξη οικοσυστήματος για το πρόγραμμα Copernicus και τη διαστημική πολιτική της ΕΕ - αριθ. 712/PP/2018/FC
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η σύναψη σύμβασης-πλαισίου υπηρεσιών για δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της χρήσης και αξιοποίησης των δεδομένων και πληροφοριών του προγράμματος Copernicus. Μπορεί να ζητηθεί περιορισμένος αριθμός καθηκόντων όσον αφορά την προώθηση της εφαρμογής της Διαστημικής Στρατηγικής για την Ευρώπη και άλλων συναφών διαστημικών προγραμμάτων [π.χ. Galileo, Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 – Διαστημικό και Παρατηρητήριο Έρευνας και Ανάπτυξης – διαστημικό μέρος, Διαστημική Παρακολούθηση (SST), Govsatcom] και την άμυνα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
29/08/2018 00:00
31/10/2018 12:00
06/11/2018 12:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Υποστήριξη στους χρήστες Βλέπε πρόσκληση υποβολής προσφορών, μέσω της διεύθυνσης που παρέχεται στην ενότητα I.3).
Παρτίδα 2 Μελέτες και άλλα καθήκοντα παροχής συμβουλών Βλέπε πρόσκληση υποβολής προσφορών, μέσω της διεύθυνσης που παρέχεται στην ενότητα I.3).
Παρτίδα 3 Υποστήριξη για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις Βλέπε πρόσκληση υποβολής προσφορών, μέσω της διεύθυνσης που παρέχεται στην ενότητα I.3).
Παρτίδα 4 Δεξιότητες και κατάρτιση Βλέπε πρόσκληση υποβολής προσφορών, μέσω της διεύθυνσης που παρέχεται στην ενότητα I.3).
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 173-391683 Διορθωτικό 08/09/2018 00:00
2018/S 169-383855 Διορθωτικό 04/09/2018 00:00
2018/S 165-376103 Προκήρυξη διαγωνισμού 29/08/2018 00:00