Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σχέδιο κινητικότητας για καλλιτέχνες ή/και επαγγελματίες του πολιτισμού
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/05/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/08/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EAC/18/2018
Σχέδιο κινητικότητας για καλλιτέχνες ή/και επαγγελματίες του πολιτισμού
Ο κύριος στόχος του διαγωνισμού θα είναι να προετοιμάσει το έδαφος για ένα πρόγραμμα κινητικότητας στους τομείς της δημιουργίας και του πολιτισμού, από το 2021 και μετά, στην επόμενη γενιά προγραμμάτων της ΕΕ. Οι ειδικοί στόχοι είναι: 1) να διερευνήσει και να αναλύσει τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός επιτυχημένου και βιώσιμου συστήματος που θα επιτρέπει σε άτομα να συμμετάσχουν σε ένα σχέδιο διασυνοριακής κινητικότητας, 2) να προτείνει και να δοκιμάσει ένα σχέδιο χρηματοδότησης για την ατομική κινητικότητα καλλιτεχνών ή/και επαγγελματιών του πολιτισμού, 3) παροχή συμπερασμάτων και συστάσεων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3633
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε σημείο 4.4. κριτήρια επιλογής στη συγγραφή υποχρεώσεων της πρόσκλησης υποβολής προσφορών αριθ. EAC/18/2018.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
31/05/2018
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
31/08/2018 12:00
05/09/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 102-232131 Προκήρυξη διαγωνισμού 31/05/2018