Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες ασφάλειας για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ζάμπια και τ...
Αναθέτουσα αρχή:
European External Action Service (EEAS)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/09/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/03/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEAS-636-DELZMBL-SER-FWC
Υπηρεσίες ασφάλειας για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ζάμπια και την COMESA
Υπηρεσίες ασφάλειας για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ζάμπια και την COMESA.Ο ανάδοχος θα παράσχει τους αναγκαίους ανθρώπινους και υλικούς πόρους για τη διασφάλιση της ασφάλειας των προσώπων και των περιουσιακών στοιχείων υπό την ευθύνη της αναθέτουσας αρχής. Οι κύριες υπηρεσίες που θα παρασχεθούν, μεταξύ άλλων, μπορεί να περιλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών φυλάκων ασφαλείας, την παροχή «ενεργών» συστημάτων παρακολούθησης GPS/GPRS, την παροχή συστημάτων συναγερμού και συστημάτων κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης.
Υπηρεσίες
Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
15/09/2018 00:00
19/03/2019 23:59
30/10/2018 23:59
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 178-402452
Προκήρυξη διαγωνισμού
15/09/2018 00:00