Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

ATTENTION! Tout offre reçue autrement que par l'intermédiaire de eSubmission sera refusée.
Τίτλος:
Προμήθεια βρεφικού γάλακτος, γάλακτος ανάπτυξης σε σκόνη και βρεφικών αλεύρων γι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/06/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/07/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OIB.02/PO/2018/025/759
Προμήθεια βρεφικού γάλακτος, γάλακτος ανάπτυξης σε σκόνη και βρεφικών αλεύρων για παιδιά που φιλοξενούνται στους...
Σημείο II.1.1.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Τιμή
Όροι συμμετοχής
Ο υποψήφιος θα επισυνάψει στην προσφορά του όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που απαιτούνται στο σημείο III.1 «Όροι συμμετοχής» της παρούσας προκήρυξης και απαριθμούνται στο παράρτημα 1 «Κατάλογος ελέγχου των εγγράφων προς συμπλήρωση και υποβολή» της συγγραφής υποχρεώσεων.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
12/06/2018 00:00
16/07/2018 15:00
17/07/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 110-249446 Προκήρυξη διαγωνισμού 12/06/2018 00:00