Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή στήριξης για την ανάπτυξη περιγραφικών εκθέσεων περί διπλωματίας για το κ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/09/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/10/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
CLIMA.A.1/SER/2013/0034.
Παροχή στήριξης για την ανάπτυξη περιγραφικών εκθέσεων περί διπλωματίας για το κλίμα.
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών στοχεύει στην παροχή υποστήριξης για την υλοποίηση της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα — συγχρόνως και συμπληρωματικώς προς τις διαπραγματεύσεις για το κλίμα — όπως αυτή ορίζεται στο έγγραφο προβληματισμού που καταρτίσθηκε από κοινού από την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή «Διπλωματία της ΕΕ για το κλίμα με ορίζοντα το 2015 και εξής». Στοχεύει ακόμη στην παροχή στοιχείων για την ανάπτυξη περιγραφικών εκθέσεων της ΕΕ για το κλίμα οι οποίες προορίζονται για δραστηριότητες προβολής της ΕΕ, μεταξύ άλλων, από αντιπροσωπείες της ΕΕ με στόχο τη συμβολή στη βελτίωση των πολιτικών συνθηκών και στο πλαίσιο της προσπάθειας συγκρότησης μιας φιλόδοξης συμμαχίας και εύρεσης της απαραίτητης πολιτικής ώθησης στον τομέα της δράσης για το κλίμα. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών αναζητούνται ειδικότερα οι εξής υπηρεσίες:1. κατάρτιση στοιχείων για στοχευμένες περιγραφικές εκθέσεις περί διπλωματίας για το κλίμα,2. πληροφορίες αναφορικά με τη δράση για το κλίμα και με σχετικά επίμαχα ζητήματα σε επιλεγμένες χώρες-εταίρους.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
07/09/2013 00:00
Άνευ αντικειμένου
11/10/2013 23:59
14/10/2013 00:00
21/10/2013 16:00
04/11/2013 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 174-299844 Προκήρυξη διαγωνισμού 07/09/2013 00:00