Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη όσον αφορά τις αλυσίδες συστοιχιών: Νομικές πτυχές, διακυβέρνηση και διαλ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/12/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/01/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
SMART 2018/0038
Μελέτη όσον αφορά τις αλυσίδες συστοιχιών: Νομικές πτυχές, διακυβέρνηση και διαλειτουργικότητα - Smart 2018/0038
Η μελέτη θα διερευνήσει νομικές και κανονιστικές πτυχές που σχετίζονται με τεχνολογίες εμπνευσμένες από τις αλυσίδες συστοιχιών και τις εφαρμογές τους καθώς και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της τεχνολογίας αλυσίδας συστοιχιών. Η μελέτη / προμήθεια θα πρέπει να επιτρέπει την κινητοποίηση εμπειρογνωμοσύνης ad-hoc και τη συλλογή δεδομένων και αριθμών με ευέλικτο τρόπο για να υποστηριχθεί η πρωτοβουλία της ΕΕ όσον αφορά την τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών. Η μελέτη θα πρέπει να ενισχύσει ή να συμπληρώσει τις εργασίες του Παρατηρητηρίου και Φόρουμ για την Τεχνολογία Αλυσίδας Συστοιχιών της ΕΕ, παρέχοντας παράλληλα χρήσιμες και ουσιαστικές εισαγωγές δεδομένων για την ανάπτυξη, το 2019, μιας υποδομής της ΕΕ όσον αφορά την τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών. Το αποτέλεσμα θα χρησιμοποιηθεί επίσης για την επεξεργασία, τη νομιμοποίηση και την εφαρμογή προσεγγίσεων και συγκεκριμένων δράσεων. Θα συμβάλουν στις πρωταρχικές δράσεις πολιτικής και χρηματοδότησης για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη δέσμευση της ΕΚ με ποικίλες εκλογικές περιφέρειες και για σκοπούς διάδοσης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
05/12/2018 00:00
17/01/2019 15:00
22/01/2019 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 234-533841
Προκήρυξη διαγωνισμού
05/12/2018 00:00