Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή Στρατηγικών Συμβουλών, Συμβουλών Επενδυτικών Τραπεζικών Υπηρεσιών και Ετα...
Αναθέτουσα αρχή:
Single Resolution Board (SRB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/10/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/11/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
SRB/OP/1/2018
Παροχή Στρατηγικών Συμβουλών, Συμβουλών Επενδυτικών Τραπεζικών Υπηρεσιών και Εταιρικών Χρηματοδοτήσεων
Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στα έγγραφα του διαγωνισμού, που διατίθενται στη διεύθυνση ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών όπως ορίζεται ανωτέρω στο τμήμα I.3) «Επικοινωνία».
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
03/10/2018 00:00
07/11/2018 17:00
14/11/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 190-428736 Προκήρυξη διαγωνισμού 03/10/2018 00:00