Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μεταστροφή των ιδιωτικών χρηματοδοτήσεων προς επενδύσεις φιλικές προς το κλίμα.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/09/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/10/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
CLIMA.A.2/ETU/2013/0035.
Μεταστροφή των ιδιωτικών χρηματοδοτήσεων προς επενδύσεις φιλικές προς το κλίμα.
Η μελέτη θα αξιολογήσει το ύψος των δημόσιων χρηματοδοτήσεων που θα απαιτηθούν για τη μεταστροφή των επενδύσεων προς επενδύσεις φιλικές προς το κλίμα μέσω της εξέτασης των 2 περιόδων «έως το 2020» και «2020–2030», λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις διαφόρων πλαισίων και όρων πολιτικής.Η μελέτη:i) θα προσδιορίσει τους βασικούς παράγοντες σε ένα άρτια ανεπτυγμένο ρυθμιστικό πλαίσιο, οι οποίοι είναι σε θέση να δημιουργήσουν τα κατάλληλα κίνητρα για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα χωρίς να επιβαρύνονται οι δημόσιοι πόροι,ii) θα περιγράψει τα χρηματοοικονομικά μέσα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των ιδιωτικών πόρων,iii) από την προοπτική των θεσμικών επενδυτών, θα αναλύσει τον τρέχοντα κατάλογο χρηματοοικονομικών μέσων, παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα των μέσων και θα προτείνει συγκεκριμένες βελτιώσεις των μέσων που απαιτούνται για την προσέλκυση περισσότερων θεσμικών επενδυτών,iv) θα παράσχει συμβουλές σχετικά με τον συνιστώμενο ρόλο του δημόσιου τομέα, των κυβερνήσεων και των δημόσιων τραπεζών, για την αξιοποίηση επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα σχετικά με την κλιματική αλλαγή καιv) θα εξετάσει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο προϋπολογισμός της ΕΕ για την κινητοποίηση επενδύσεων χαμηλών εκπομπών άνθρακα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
18/09/2013 00:00
Άνευ αντικειμένου
21/10/2013 16:30
22/10/2013 00:00
28/10/2013 16:00
06/11/2013 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 181-311529 Προκήρυξη διαγωνισμού 18/09/2013 00:00