Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για την υλοποίηση και τη συντήρηση σε κατάσταση λειτουργίας του ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the ...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/06/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
Άνευ αντικειμένου
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Πληροφορίες
LISA/2018/RP/02 EES BMS
Σύμβαση-πλαίσιο για την υλοποίηση και τη συντήρηση σε κατάσταση λειτουργίας του μέρους των βιομετρικών στοιχείων του...
Η πρόσκληση υποβολής προσφορών καλύπτει την υλοποίηση του κεντρικού αυτόματου συστήματος αναγνώρισης και αντιστοιχίας βάσει βιομετρικών στοιχείων για το σύστημα εισόδου-εξόδου, τη μετάβασή του σε λειτουργίες, και στη συνέχεια τη διορθωτική, προσαρμοστική, προληπτική, βελτιωτική και εξελικτική συντήρηση καθώς και συναφείς εγκάρσιες υπηρεσίες, παροχή στήριξης στα μαθήματα κατάρτισης στα κράτη μέλη και παράδοση στην αναθέτουσα αρχή και/ή τον επόμενο ανάδοχο.
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Άνοιγμα
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
27/06/2018 00:00
Άνευ αντικειμένου
01/10/2018 23:59
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 185-417771
Διορθωτικό
26/09/2018 00:00
2018/S 121-275170
Προκήρυξη διαγωνισμού
27/06/2018 00:00