Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αμαξώματα και ρυμουλκούμενα - ανάπτυξη διαδικασίας καθορισμού εκπομπών CO2
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/06/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/07/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CLIMA.C.4/SER/2018/0005
Αμαξώματα και ρυμουλκούμενα - ανάπτυξη διαδικασίας καθορισμού εκπομπών CO2
Οι εκπομπές CO2 των ελαφρών και βαρέων εμπορικών οχημάτων (HDVs) εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την υπερκατασκευή του αμαξώματος. Τα HDVs είναι σήμερα πιστοποιημένα με πρότυπα αμαξώματα και ρυμουλκούμενα σύμφωνα με τον Καν. (EΕ) 2017/2400. Προκειμένου να αντικατοπτρίζεται καλύτερα η πραγματικότητα, υπάρχει η πρόθεση να χρησιμοποιηθούν πραγματικά αμαξώματα και ρυμουλκούμενα κατά τον προσδιορισμό των εκπομπών CO2. Υπάρχουν διαφορετικές επιλογές μεθοδολογίας που πρέπει να αναλυθούν και να αξιολογηθούν από τον ανάδοχο ώστε να υπάρξει μια εφικτή μέθοδος για το σκοπό αυτό. Η καταλληλότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας πρέπει να αποδειχθεί με τη διενέργεια δοκιμών ή προσομοιώσεων. Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι να αναπτυχθεί μόνο μια κατάλληλη μεθοδολογία για τον προσδιορισμό των επιπτώσεων των πραγματικών αμαξωμάτων και ρυμουλκουμένων στις εκπομπές CO2. Επιπλέον, η συλλογή στοιχείων ανάδρασης από τους ενδιαφερόμενους φορείς είναι θεμελιώδης και, ως εκ τούτου, η διεξαγωγή εργαστηρίων ή/και συναντήσεων, όπου η πρόοδος και το αποτέλεσμα των εργασιών θα παρουσιαστούν, αποτελεί μέρος της σύμβασης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
06/06/2018 00:00
17/07/2018 16:00
27/07/2018 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 106-240965
Προκήρυξη διαγωνισμού
06/06/2018 00:00