Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
AO 10734 Διαχειριζόμενη υπηρεσία: Ψηφιακές αναλύσεις και παρακολούθηση ιστοτόπου
Αναθέτουσα αρχή:
Publications Office of the European Union (OP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/12/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/01/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO 10734
AO 10734 Διαχειριζόμενη υπηρεσία: Ψηφιακές αναλύσεις και παρακολούθηση ιστοτόπου
Το πεδίο εφαρμογής της σύμβασης-πλαίσιο είναι η συνολική διοικητική και τεχνική διαχείριση, συμπεριλαμβανομένων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων όπως:— φιλοξενία,— συντήρηση και εξέλιξη των εργαλείων που βοηθούν την Υπηρεσία Εκδόσεων στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις ιστοσελίδες και την απόδοση των υπηρεσιών της Υπηρεσίας Εκδόσεων,— προβολές σελίδας ιστοσελίδας και αλληλεπιδράσεις,— υπηρεσίες διάδοσης,— κατανάλωση προϊόντων και εν συνεχεία διεξαγωγή λεπτομερούς ανάλυσης των συλλεγόμενων πληροφοριών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
05/12/2018 00:00
30/01/2019 16:00
06/02/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 234-533843
Προκήρυξη διαγωνισμού
05/12/2018 00:00