Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Βοηθητικά σκάφη και ιστιοφόρα επιβατηγά πλοία - Αξιολόγηση των δυνατοτήτων βελτί...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/06/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/09/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
MOVE/D2/2018-353
Βοηθητικά σκάφη και ιστιοφόρα επιβατηγά πλοία - Αξιολόγηση των δυνατοτήτων βελτίωσης της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και...
Σε συνέχεια του αποτελέσματος της αναθεώρησης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT) της Οδηγίας 2009/45/ΕΚ σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία, η μελέτη θα επιτρέψει να εκτιμηθεί κατά πόσον υπάρχει ανάγκη κοινών απαιτήσεων της ΕΕ για ορισμένους τύπους πλοίων οι οποίοι προς το παρόν εξαιρούνται από την οδηγία. Ειδικότερα, προβλέπεται να αξιολογηθεί η ανάγκη να καταστούν υποχρεωτικές οι κατευθυντήριες γραμμές του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) που περιέχονται στο MSC.1/Circ.1417 και να αξιολογηθεί η ανάγκη κοινών ευρωπαϊκών απαιτήσεων για τα ιστιοφόρα επιβατηγά πλοία.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
16/06/2018 00:00
13/09/2018 11:00
21/09/2018 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 114-258513 Προκήρυξη διαγωνισμού 16/06/2018 00:00