Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη για την εφαρμογή των νέων διατάξεων στην οδηγία για τις μελλοντικές υπηρε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/06/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
SMART 2018/0066
Μελέτη για την εφαρμογή των νέων διατάξεων στην οδηγία για τις μελλοντικές υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (AVMSD) - SMART 2018/0066
1) πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο: η μελέτη θα παρέχει ένα στιγμιότυπο των πλατφορμών ανταλλαγής βίντεο στην ΕΕ. Η μελέτη θα τεκμηριώσει, μεταξύ άλλων, τις τεχνικές ιδιαιτερότητές τους, τα ήδη εφαρμοζόμενα μέτρα για την προστασία των χρηστών από την ρητορική μίσους και το περιεχόμενο που είναι επιβλαβές για τους ανηλίκους, το εάν και πώς επιβάλλουν τους όρους υπηρεσίας τους και τις πρακτικές τους όσον αφορά τις εμπορικές επικοινωνίες. 2) Κανόνες ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης και διαφάνεια: η παρούσα μελέτη θα χαρτογραφήσει και θα παράσχει μια νομική ανάλυση των σχετικών νομοθεσιών σε εθνικό επίπεδο, καθώς επίσης και θα αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής τους. Το τελικό αποτέλεσμα θα περιλαμβάνει έναν ιστότοπο που παρουσιάζει αυτή τη χαρτογράφηση και τη σύνδεση με πηγές πληροφοριών σχετικά με την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης. 3) Επικάλυψη των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας: η μελέτη θα παρέχει ένα στιγμιότυπο της κατάστασης της αγοράς τουλάχιστον στην ΕΕ και στις ΗΠΑ. Η μελέτη θα τεκμηριώσει τις τεχνικές δυνατότητες και θα χαρτογραφήσει τη νομοθεσία των κρατών μελών στον τομέα αυτό. Αυτή η μελέτη θα βοηθήσει στην απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις νομικές συνέπειες.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79410000
BE100
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3)
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
19/04/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
07/06/2019 16:30
14/06/2019 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 078-184660 Προκήρυξη διαγωνισμού 19/04/2019 00:00