Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση του EUROMOD (7 Παρτίδ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/06/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/08/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/SVQ/2018/B.2/0017/OC
Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση του EUROMOD (7 Παρτίδες)
Το EUROMOD είναι ένα μοντέλο μικροπροσομοίωσης φόρων-παροχών, το οποίο καλύπτει με ομοιόμορφο τρόπο τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συντήρησή και η ανάπτυξή του, που βασίζεται επί του παρόντος στο University of Essex, θα μεταφερθούν προοδευτικά στο JRC και στο ESTAT κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου τριών ετών, από τον Φεβρουάριο του 2018. Στόχος της παρούσας σύμβασης είναι να παράσχει στην Επιτροπή υπηρεσίες που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση του μοντέλου μικροπροσομοίωσης EUROMOD για επτά ειδικές ενότητες για κάθε χώρα. Στο πλαίσιο της μετάβασης, το JRC θα αναλάβει τις συμβάσεις των επτά πρώτων εθνικών ομάδων από την 1.1.2019 ως εξής: — Παρτίδα 1: Τσεχική Δημοκρατία – Παρτίδα 2: Δανία – Παρτίδα 3: Γερμανία – Παρτίδα 4: Εσθονία – Παρτίδα 5: Γαλλία – Παρτίδα 6: Κάτω Χώρες – Παρτίδα 7: Πορτογαλία.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
13/06/2018 00:00
27/08/2018 23:59
03/09/2018 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Υποστήριξη του EUROMOD — Τσεχική Δημοκρατία
Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση του EUROMOD — Τσεχική Δημοκρατία.
Παρτίδα 2
Υποστήριξη του EUROMOD — Δανία
Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση του EUROMOD — Δανία.
Παρτίδα 3
Υποστήριξη του EUROMOD — Γερμανία
Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση του EUROMOD — Γερμανία.
Παρτίδα 4
Υποστήριξη του EUROMOD — Εσθονία
Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση του EUROMOD — Εσθονία.
Παρτίδα 5
Υποστήριξη του EUROMOD — Γαλλία
Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση του EUROMOD — Γαλλία.
Παρτίδα 6
Υποστήριξη του EUROMOD — Κάτω Χώρες
Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση του EUROMOD — Κάτω Χώρες.
Παρτίδα 7
Υποστήριξη του EUROMOD — Πορτογαλία
Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση του EUROMOD — Πορτογαλία.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 111-252103
Προκήρυξη διαγωνισμού
13/06/2018 00:00