Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εισροή στοιχείων και συμμετοχή ΜΜΕ και περιβαλλοντικών ΜΚΟ στο περιβαλλοντικό απ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/06/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/07/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV.B.1/SER/2018/0010
Εισροή στοιχείων και συμμετοχή ΜΜΕ και περιβαλλοντικών ΜΚΟ στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα TAB και στην ανάπτυξη PEFCR/OEFSR (2 παρτίδες)
Τα επόμενα χρόνια, οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν εθελοντικά για την ανάπτυξη κανόνων για τον υπολογισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος όσον αφορά τα προϊόντα ή τον τομέα τους, με βάση τις μεθόδους περιβαλλοντικού αποτυπώματος προϊόντος και οργανισμού, μέσω μιας διαδικασίας πολλαπλών εμπλεκομένων φορέων. Οι εισροές από περιβαλλοντικές ΜΚΟ και οργανώσεις που εκπροσωπούν τις ΜΜΕ είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη ή την επικαιροποίηση των κανόνων περιβαλλοντικού αποτυπώματος προϊόντων (PEFCR) και των κανόνων περιβαλλοντικού αποτυπώματος ανά κλάδο (OEFSR). Επιπλέον, ο ανάδοχος αναμένεται να συμβάλει στη διαμόρφωση λύσεων στα τεχνικά ζητήματα (Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής) που σχετίζονται με την εφαρμογή των μεθόδων περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τους ειδικούς κανόνες για τα προϊόντα και τους κλάδους, καθώς και την παροχή σχολίων στα σχέδια και συμμετοχή στις συζητήσεις που αφορούν στις εξελίξεις στην τεχνική συμβουλευτική επιτροπή (TAB). Ο ανάδοχος θα συγκεντρώσει στοιχεία από την ιδιότητα του μέλους για να μεταφέρει ενοποιημένες πληροφορίες.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
09/06/2018 00:00
28/06/2018 16:30
29/06/2018 00:00
06/07/2018 16:00
19/07/2018 10:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Εκπροσώπηση ενδιαφερόμενων φορέων: Περιβαλλοντικές ΜΚΟ Η παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών απαιτεί εμπειρογνωμοσύνη όσον αφορά την αξιολόγηση του κύκλου ζωής και τη γνώση των μέσων της ΕΕ για την περιβαλλοντική πολιτική προϊόντων (π.χ. οικολογικό σήμα της ΕΕ, οικολογικός σχεδιασμός, περιβαλλοντικό αποτύπωμα). Οι υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν τη συμμετοχή σε 4 Τεχνικές Γραμματείες (εθελοντές που θα καθοδηγούν την ανάπτυξη ειδικών κανόνων για προϊόντα ή κλάδους), θα συμμετέχουν στις εργασίες των οργάνων διαχείρισης της διαδικασίας, θα σχολιάζουν τα σχέδια και θα συλλέγουν σχόλια από τα μέλη τους.
Παρτίδα 2 Εκπροσώπηση ενδιαφερόμενων φορέων: ΜΜΕ Η παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών απαιτεί εμπειρογνωμοσύνη όσον αφορά την αξιολόγηση του κύκλου ζωής και τη γνώση των μέσων της ΕΕ για την περιβαλλοντική πολιτική προϊόντων (π.χ. οικολογικό σήμα της ΕΕ, οικολογικός σχεδιασμός, περιβαλλοντικό αποτύπωμα). Οι υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν τη συμμετοχή σε 4 Τεχνικές Γραμματείες (εθελοντές που θα καθοδηγούν την ανάπτυξη ειδικών κανόνων για προϊόντα ή κλάδους), θα συμμετέχουν στις εργασίες των οργάνων διαχείρισης της διαδικασίας, θα σχολιάζουν τα σχέδια και θα συλλέγουν σχόλια από τα μέλη τους.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 109-247385 Προκήρυξη διαγωνισμού 09/06/2018 00:00