Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
UCA 18/028 Υπηρεσίες καθαρισμού, εξάλειψης των παρασίτων και διάφορες υπηρεσίες ...
Αναθέτουσα αρχή:
Council of the European Union
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/06/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/08/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
UCA 18/028
UCA 18/028 Υπηρεσίες καθαρισμού, εξάλειψης των παρασίτων και διάφορες υπηρεσίες συντήρησης κτιρίων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής...
Ο κύριος επιδιωκόμενος στόχος είναι η παροχή βέλτιστων και επαγγελματικών υπηρεσιών καθαρισμού (συμπεριλαμβανομένου του καθαρισμού των καλυμμάτων), λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση διαφόρων κτιρίων, αλλά και την ποιότητα της υπηρεσίας που επιθυμεί η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «η Γραμματεία), καθώς και υπηρεσιών συντήρησης και παρακολούθησης των μέσων καταπολέμησης επιβλαβών ζώων ή εντόμων εντός και γύρω από τα κτίρια και τα αίθρια μεταξύ των διαφόρων πτερύγων των κτιρίων.
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
23/06/2018 00:00
31/08/2018 23:59
13/07/2018 16:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 119-269886
Προκήρυξη διαγωνισμού
23/06/2018 00:00