Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Λειτουργία γραμματείας της πλατφόρμας για τις περιοχές παραγωγής άνθρακα που είν...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/07/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/09/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER/B3/2018/532-533
Λειτουργία γραμματείας της πλατφόρμας για τις περιοχές παραγωγής άνθρακα που είναι σε μεταβατική περίοδο
Το θέμα της σύμβασης είναι η οργάνωση και η λειτουργία της γραμματείας της πλατφόρμας για τις περιοχές παραγωγής άνθρακα που είναι σε μεταβατική περίοδο. Η γραμματεία θα είναι η κύρια πηγή εμπειρογνωμοσύνης, πληροφοριών και στήριξης για τις περιοχές παραγωγής άνθρακα που είναι σε μεταβατική περίοδο και ο βασικός παράγοντας διευκόλυνσης του διαλόγου μεταξύ διαπεριφερειακών και διεθνών ενδιαφερόμενων φορέων σχετικά με τα συναφή πλαίσια πολιτικής, τις στρατηγικές μετάβασης, τη διαχείριση της μετάβασης, τα σχέδια και τη χρηματοδότηση.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
25/07/2018 00:00
28/09/2018 16:00
01/10/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 141-322366
Προκήρυξη διαγωνισμού
25/07/2018 00:00