Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο με επαναδιεξαγωγή διαγωνισμού στους τομείς των εκπομπών...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/03/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/05/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
356/PP/2014/FC.
Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο με επαναδιεξαγωγή διαγωνισμού στους τομείς των εκπομπών και της ανάλυσης ανταγωνιστικότητας και...
Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τις εκπομπές οδικών οχημάτων και την ανάλυση της ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ανάλυση της αυτοκινητοβιομηχανίας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
19/03/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
12/05/2014 23:59
20/05/2014 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Εκπομπές από οδικά οχήματα
Κατάρτιση, ανάλυση και αξιολόγηση της ανάλυσης κόστους-ωφέλειας αναφορικά με τη νομοθεσία περί εκπομπών οχημάτων καθώς και βελτίωση της υφιστάμενης νομοθεσίας και προσαρμογή της στις τεχνικές εξελίξεις.
Παρτίδα 2
Ανάλυση ανταγωνιστικότητας και οικονομική ανάλυση της αυτοκινητοβιομηχανίας και της αγοράς αυτοκινήτων
Ο ανάδοχος αναμένεται να παρουσιάσει και να αναλύσει τις τάσεις της αγοράς, της οικονομίας και της τεχνολογίας στις παγκόσμιες αγορές και να προειδοποιήσει την Επιτροπή για αλλαγές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Επιπλέον, από τον ανάδοχο μπορεί να ζητηθεί η παροχή συνδρομής προς την Επιτροπή για την αξιολόγηση του αντίκτυπου των υπαρχόντων, εκκρεμών και μελλοντικών ρυθμιστικών και πολιτικών μέτρων στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Η μεθοδολογική εμπειρογνωμοσύνη και η γνώση της αγοράς από την πλευρά του αναδόχου θα αξιοποιηθούν επίσης για την υποστήριξη της Επιτροπής κατά την ανάλυση των οικονομικών επιπτώσεων της αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφόρων τομέων πολιτικής και τον προσδιορισμό των βέλτιστων τρόπων εφαρμογής συγκεκριμένων μέτρων.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 055-091157
Προκήρυξη διαγωνισμού
19/03/2014 00:00