Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη πάνω στα αναδυόμενα ζητήματα αναφορικά με τις συλλογικές πρακτικές αδειοδ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
2018/0069
Μελέτη πάνω στα αναδυόμενα ζητήματα αναφορικά με τις συλλογικές πρακτικές αδειοδότησης στο ψηφιακό περιβάλλον — SMART 2018/0069
Ο στόχος της παρούσας μελέτης είναι:1) να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των διαφορετικών μορφών διαχείρισης των δικαιωμάτων λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές αλλαγές/διαδικτυακές χρήσεις,2) να εξεταστεί η ανάπτυξη της πολυεδαφικής αδειοδότησης στον τομέα της μουσικής όπως διέπεται από την Οδηγία για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων (CRM) (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης (CMOs) που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τη CRM αναφορικά με την πολυεδαφική αδειοδότηση, τη λειτουργία των κόμβων αδειοδότησης, τις συμφωνίες αντιπροσώπευσης σε αυτό τον τομέα μεταξύ των CMO, το ποσοστό διαθέσιμου ρεπερτορίου υπό πολυεδαφική αδειοδότηση, κ.λπ.),3) να εξεταστεί πώς χρησιμοποιούνται οι πρακτικές αδειοδότησης όπως η ECL ή η υποχρεωτική συλλογική διαχείριση στα διαφορετικά κράτη μέλη, και4) να αξιολογηθεί σε ποιο βαθμό οι συλλογικές πρακτικές αδειοδότησης διευκολύνουν την αδειοδότηση του περιεχομένου που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ειδικά για διαδικτυακούς χρήστες, ή από την άλλη πλευρά συνιστούν πρόκληση και από νομική και από οικονομική προοπτική.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79400000
BE100
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
28/05/2019 00:00
26/07/2019 16:00
31/07/2019 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 102-245891
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/05/2019 00:00