Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εφαρμογή αλληλουχίας επόμενης γενιάς (NGS) στον νοροϊό
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/06/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/08/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OC/EFSA/BIOCONTAM/2018/01
Εφαρμογή αλληλουχίας επόμενης γενιάς (NGS) στον νοροϊό
Ο στόχος της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης είναι η σύναψη συμβάσεων απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών εντός μιας σαφώς καθορισμένης περιόδου όπως ορίζεται στην εν λόγω συγγραφή υποχρεώσεων. Ο κύριος στόχος είναι η χρήση της αλληλουχίας επόμενης γενιάς (NGS) για τον εντοπισμό και τον χαρακτηρισμό νοροϊών από τις σχετικές πηγές τροφίμων (π.χ. μαλακόστρακα, οστρακοειδή, μαλάκια, λαχανικά, φρούτα και τα προϊόντα τους), το περιβάλλον και τα ανθρώπινα κρούσματα ή τους ασυμπτωματικούς φορείς.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
07/06/2018 00:00
07/08/2018 14:30
08/08/2018 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 107-243012
Προκήρυξη διαγωνισμού
07/06/2018 00:00