Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των δραστηριοτήτων δορυφορι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/06/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/09/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
18.CAT.OP.136
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των δραστηριοτήτων δορυφορικής επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού...
Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των δραστηριοτήτων δορυφορικής επικοινωνίας του ΕΟΑ (κυβερνητικές και εμπορικές δορυφορικές επικοινωνίες).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
08/06/2018 00:00
03/09/2018 17:00
04/09/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 108-245176
Προκήρυξη διαγωνισμού
08/06/2018 00:00