Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών σχετικά με τα εμπορικά σήματα, τα καταχωρημένα κο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/06/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/07/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO/010/18
Παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών σχετικά με τα εμπορικά σήματα, τα καταχωρημένα κοινοτικά σχέδια και τα γενικά διοικητικά...
Tο πεδίο εφαρμογής της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η εξασφάλιση μεταφραστικών υπηρεσιών σχετικά με τα εμπορικά σήματα, τα καταχωρημένα κοινοτικά σχέδια και τα γενικά διοικητικά έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
16/06/2018 00:00
23/07/2018 13:00
25/07/2018 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 114-258472
Προκήρυξη διαγωνισμού
16/06/2018 00:00