Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Επιλογή τραπεζών για την εκτέλεση πληρωμών σε διάφορα νομίσματα της ΕΕ (εκτός το...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Budget (BUDG)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/10/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/12/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
BUDG13/PO/01.
Επιλογή τραπεζών για την εκτέλεση πληρωμών σε διάφορα νομίσματα της ΕΕ (εκτός του EUR) για τις αναθέτουσες αρχές.
Επεξεργασία πληρωμών σε διάφορα νομίσματα της ΕΕ (εκτός του EUR), στις αντίστοιχες εγχώριες αγορές για τις αναθέτουσες αρχές.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
29/10/2013 00:00
Άνευ αντικειμένου
11/12/2013 16:00
18/12/2013 00:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Πληρωμές σε GBP Επεξεργασία πληρωμών σε GBP στην εγχώρια αγορά (ως εγχώριες πληρωμές).
Παρτίδα 2 Πληρωμές σε DKK Επεξεργασία πληρωμών σε DKK στην εγχώρια αγορά (ως εγχώριες πληρωμές).
Παρτίδα 3 Πληρωμές σε PLN Επεξεργασία πληρωμών σε PLN στην εγχώρια αγορά (ως εγχώριες πληρωμές).
Παρτίδα 4 Πληρωμές σε CZK Επεξεργασία πληρωμών σε CZK στην εγχώρια αγορά (ως εγχώριες πληρωμές).
Παρτίδα 5 Πληρωμές σε HUF Επεξεργασία πληρωμών σε HUF στην εγχώρια αγορά (ως εγχώριες πληρωμές).
Παρτίδα 6 Πληρωμές σε LTL Επεξεργασία πληρωμών σε LTL στην εγχώρια αγορά (ως εγχώριες πληρωμές).
Παρτίδα 7 Πληρωμές σε BGN Επεξεργασία πληρωμών σε BGN στην εγχώρια αγορά (ως εγχώριες πληρωμές).
Παρτίδα 8 Πληρωμές σε HRK Επεξεργασία πληρωμών σε HRK στην εγχώρια αγορά (ως εγχώριες πληρωμές).
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 210-363336 Προκήρυξη διαγωνισμού 29/10/2013 00:00