Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή στήριξης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάπτυξη του ERTMS (Ευρωπαϊκό Σύ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/07/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/09/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
2018-439
Παροχή στήριξης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάπτυξη του ERTMS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας)...
Γενικός στόχος αυτής της μελέτης είναι η στήριξη της διαλειτουργικότητας και της ανάπτυξης του ERTMS μέσω της ανάλυσης των απαραίτητων βημάτων προκειμένου να επιτευχθεί μια απλούστερη εποχούμενη διάρθρωση CCS (έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση) με γνώμονα τον χειριστή, μειώνοντας το κόστος και την περιπλοκότητα της αναβάθμισης, της μετασκευής και της συντήρησης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη τεχνική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης έως το τέλος της.Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με τα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
14/07/2018 00:00
30/08/2018 23:59
04/09/2018 00:00
10/09/2018 16:00
11/09/2018 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 163-371720 Διορθωτικό 25/08/2018 00:00
2018/S 134-304484 Προκήρυξη διαγωνισμού 14/07/2018 00:00