Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη της παρακολούθησης και των δεικτών ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/06/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/07/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV.D.2/SER/2018/0012
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη της παρακολούθησης και των δεικτών πεταλούδων στην ΕΕ
Τεχνική υποστήριξη στην επιτροπή για τη σύσταση ενός αντιπροσωπευτικού δικτύου παρακολούθησης πεταλούδων στην Ένωση για την ανάπτυξη ενός συνόλου δεικτών πεταλούδων που θα συνεισφέρει στη βελτίωση της στόχευσης και της αποτελεσματικότητας των μέτρων διατήρησης σύμφωνα με την οδηγία του Συμβουλίου 92/43/EEC και που θα προσφέρει επίσης πληροφόρηση αναφορικά με την επίδραση στη βιοποικιλότητα των Ευρωπαϊκών τομεακών πολιτικών και πολιτικών χρήσης της γης. Πιο συγκεκριμένα, το σχέδιο θα αναζητήσει να παράξει σχετιζόμενους με τις πολιτικές δείκτες πεταλούδων για ένα εύρος κατοίκων, να αναλύσει αποτελέσματα και να διαδώσει τα ευρήματα στους φορείς χάραξης πολιτικής και στο κοινό, να αναπτύξει ένα ενοποιημένο, βιώσιμο και οικονομικώς αποδοτικό Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παρακολούθησης Πεταλούδων βάσει εκπαιδευμένων εθελοντών καταγραφέων και ένα αυτοματοποιημένο σύστημα εισαγωγής για τους δείκτες.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
16/06/2018 00:00
17/07/2018 16:30
18/07/2018 00:00
25/07/2018 16:00
08/08/2018 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 114-258516 Προκήρυξη διαγωνισμού 16/06/2018 00:00