Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
AO 10578 «Αναπαραγωγή και αντιγραφή σύμπυκνων δίσκων (CD), ψηφιακών βιντεοδίσκων...
Αναθέτουσα αρχή:
Publications Office of the European Union (OP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/01/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/02/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
10578.
AO 10578 «Αναπαραγωγή και αντιγραφή σύμπυκνων δίσκων (CD), ψηφιακών βιντεοδίσκων (DVD) και παραγωγή μονάδων flash USB»
Αναπαραγωγή και αντιγραφή σύμπυκνων δίσκων (CD), ψηφιακών βιντεοδίσκων (DVD) και παραγωγή μονάδων flash USB.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
17/01/2014 00:00
26/02/2014 00:00
27/02/2014 16:00
06/03/2014 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
10578 Τμήμα 1 «Αναπαραγωγή και αντιγραφή σύμπυκνων δίσκων (CD) και ψηφιακών βιντεοδίσκων (DVD)»
Τμήμα 1 «Αναπαραγωγή και αντιγραφή σύμπυκνων δίσκων (CD) και ψηφιακών βιντεοδίσκων (DVD)».
Παρτίδα 2
Τμήμα 2 «Παραγωγή μονάδων flash USB»
Τμήμα 2 «Παραγωγή μονάδων flash USB».
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 055-091159
Διορθωτικό
19/03/2014 00:00
2014/S 012-016086
Προκήρυξη διαγωνισμού
17/01/2014 00:00