Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ενοικίαση επίπλων γραφείου και εκδηλώσεων βραχείας διάρκειας
Αναθέτουσα αρχή:
Council of the European Union
Ημερομηνία έναρξης:
16/06/2018
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
06/03/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
UCA-18/036
Ενοικίαση επίπλων γραφείου και εκδηλώσεων βραχείας διάρκειας
Location de mobilier de bureau et événementiel pour courte durée comme : tables diverses (de bureau, de réunion, basses, manger dèbout etc.), sièges divers (visiteurs, pivotants, tabourets, accueil), fauteuils individuels, canapés (de différentes dimensions) et plantes.
Προμήθειες
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (CEI) Προεπιλογή υποψηφίων
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
16/06/2018 04:00
06/03/2022 23:59
Υποκατάλογοι Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν περιέχει υποκαταλόγους.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 114-258509
Προκήρυξη διαγωνισμού
16/06/2018 04:00