Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προώθηση εναλλακτικών για τις δοκιμές σε ζώα μέσω της ανάπτυξης εργαλείων ηλεκτρ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/06/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/07/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV.B.2/SER/2018/0013
Προώθηση εναλλακτικών για τις δοκιμές σε ζώα μέσω της ανάπτυξης εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης για τη διευκόλυνση της χρήσης...
Ο ανάδοχος θα πρέπει να αναπτύξει δύο ξεχωριστές ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης για άτομα που χρειάζονται να διεξάγουν τοξικολογικούς ελέγχους και ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα σχετικά με τις εναλλακτικές μεθόδους δοκιμών. Ως τέτοιες, οι ενότητες θα πρέπει να διευκολύνουν την εφαρμογή των αρχών της αντικατάστασης, της μείωσης και της τελειοποίησης των δοκιμών σε ζώα σύμφωνα με την οδηγία 2010/63/ΕΕ. Η εφαρμογή αυτών των 3 αρχών είναι μια νομική υποχρέωση στην ΕΕ βάσει της οδηγίας 2010/63/ΕΕ. Αναφορικά με τον τομέα της αντικατάστασης, η εν λόγω σύμβαση παροχής υπηρεσιών προτίθεται να αναπτύξει 2 αποκλειστικές ενότητες εκπαίδευσης για άτομα που ενδιαφέρονται για την αναζήτηση και τον προσδιορισμό υφιστάμενων εναλλακτικών μεθόδων και προσεγγίσεων χωρίς ζώα (Ενότητα I) και για την ανάπτυξη νέων εναλλακτικών προσεγγίσεων για κανονιστική χρήση (Ενότητα II).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
16/06/2018
19/07/2018 16:30
20/07/2018
27/07/2018 16:00
10/08/2018 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 114-258518 Προκήρυξη διαγωνισμού 16/06/2018