Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Βελτίωση του εργαλείου παρακολούθησης των τιμών των τροφίμων και της διάδοσης τω...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/10/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/12/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ESTAT/C/2013/019.
Βελτίωση του εργαλείου παρακολούθησης των τιμών των τροφίμων και της διάδοσης των λεπτομερών μέσων τιμών.
Στόχος της σύμβασης είναι η βελτίωση του εργαλείου παρακολούθησης των τιμών των τροφίμων και της διάδοσης των λεπτομερών μέσων τιμών.Η σύμβαση περιλαμβάνει κυρίως τις ακόλουθες δραστηριότητες: ανάπτυξη μεθοδολογίας και ενός συνόλου ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών για το εργαλείο παρακολούθησης των τιμών των τροφίμων (FPMT) και τις λεπτομερείς μέσες τιμές (DAP), καθώς και ανάπτυξη ενός ειδικού τμήματος στον δικτυακό τόπο της Eurostat.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
17/10/2013 00:00
22/11/2013 23:59
04/12/2013 16:00
18/12/2013 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 202-348858 Προκήρυξη διαγωνισμού 17/10/2013 00:00