Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ανεξάρτητη δοκιμή RDE στο δρόμο με στόχο τη διασφάλιση της ευρείας πληροφόρησης ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/08/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/10/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
707/PP/GRO/PPA/18/10586
Ανεξάρτητη δοκιμή RDE στο δρόμο με στόχο τη διασφάλιση της ευρείας πληροφόρησης και της διαφάνειας για καλύτερη εποπτεία της αγοράς
Ο κύριος σκοπός είναι να χρηματοδοτηθούν οι δοκιμές που διεξάγονται από ανεξάρτητα μέρη (ήτοι.ούτε ο κατασκευαστής ούτε οι αρχές έγκρισης χορήγησης άδειας) σύμφωνα με τους νέους κανόνες για ελέγχους συμμόρφωσης εν χρήσει, όπως αυτοί περιγράφονται στην πράξη RDE4. Αυτές οι δοκιμές επικεντρώνονται στην εκτέλεση δοκιμών RDE (πραγματικές εκπομπές ρύπων κατά την οδήγηση) στο δρόμο, αλλά μπορούν να συμπληρωθούν με δοκιμές WLTP (Διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων παγκοσμίως) σύμφωνα με τις ανάγκες. Δοκιμές με φορητά συστήματα μέτρησης εκπομπών (PEMS) εκτός των ορίων RDE μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν προκειμένου να αξιολογηθεί η παρουσία διατάξεων αναστολής και/ή να εκτιμηθεί η αύξηση των εκπομπών εκτός των ορίων. Πρέπει να παρασχεθεί κριτική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δοκιμών RDE για τη διασφάλιση χαμηλών εκπομπών ρύπων στο οδικό δίκτυο, με βάση τις δοκιμές και την αποκτηθείσα πείρα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
08/08/2018 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
04/10/2018 16:00
08/10/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 151-346200 Προκήρυξη διαγωνισμού 08/08/2018 00:00