Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Οπτικοακουστικός και ηλεκτρομηχανικός εξοπλισμός
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/06/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/09/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO/006/18
Οπτικοακουστικός και ηλεκτρομηχανικός εξοπλισμός
Το Γραφείο προβλέπει τη σύναψη σύμβασης-πλαίσιο για την προμήθεια, τη μίσθωση, τη θέση σε λειτουργία και τη συντήρηση του οπτικοακουστικού εξοπλισμού και των ηλεκτρομηχανικών εξαρτημάτων, καθώς και την τεχνική υποστήριξη που σχετίζεται με τον οπτικοακουστικό εξοπλισμό.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
28/06/2018 00:00
14/09/2018 23:59
Άνευ αντικειμένου
14/09/2018 13:00
18/09/2018 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 122-276247 Προκήρυξη διαγωνισμού 28/06/2018 00:00