Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με την αμοιβή των δημιουργών και των ερμηνευτών για τη χρήση των ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/10/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/11/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
MARKT/2013/080/D.
Μελέτη σχετικά με την αμοιβή των δημιουργών και των ερμηνευτών για τη χρήση των έργων τους και τις εγγραφές των εκτελέσεών τους.
Η μελέτη σχετικά με τη δίκαιη αμοιβή των δημιουργών και των ερμηνευτών για τη χρήση των έργων τους και των εγγραφών των εκτελέσεών τους αντίστοιχα, αποτελεί μέρος της αναθεώρησης του κεκτημένου περί πνευματικών δικαιωμάτων την οποία επιχειρεί επί του παρόντος η Επιτροπή. Στόχος της μελέτης είναι η παροχή μιας αξιολόγησης των διαφορετικών εθνικών προσεγγίσεων και μηχανισμών για την εξασφάλιση της αμοιβής των δημιουργών και των ερμηνευτών για την εκμετάλλευση του έργου και των εκτελέσεών τους, καθώς και για τον προσδιορισμό του εάν και του κατά πόσο οι διαφορές, οι οποίες υφίστανται μεταξύ των κρατών μελών, επηρεάζουν τα επίπεδα αμοιβής και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
18/10/2013 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
26/11/2013 23:59
06/12/2013 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 203-350631 Προκήρυξη διαγωνισμού 18/10/2013 00:00