Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή βοήθειας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αξιολόγηση των αιτήσεων νεοε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/06/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/08/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CLIMA.B.2/SER/2018/0009
Παροχή βοήθειας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αξιολόγηση των αιτήσεων νεοεισερχόμενων φορέων, σημαντικών μεταβολών...
Η οδηγία για το σύστημα εμπορίας εκπομπών (ETS) και οι εναρμονισμένοι κανόνες κατανομής θέτουν τους κανόνες για τη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής για την περίοδο 2013-2020 σε στατικές εγκαταστάσεις σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Τα δωρεάν δικαιώματα για την τρίτη περίοδο εμπορίας 2013-2020 μπορούν επίσης να κατανεμηθούν σε νέες εγκαταστάσεις ή σε εγκαταστάσεις που σημείωσαν σημαντική επέκταση της παραγωγικής ικανότητας. Για την κατανομή του αντίστοιχου ποσού δωρεάν δικαιωμάτων, οι φορείς εκμετάλλευσης των εν λόγω εγκαταστάσεων πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις με τα επαληθευμένα από ανεξάρτητους φορείς στοιχεία στις εθνικές Αρμόδιες Αρχές. Οι Αρμόδιες Αρχές θα πρέπει να καθορίσουν το προκαταρκτικό ποσό των δικαιωμάτων και να κοινοποιήσουν την αίτηση και το αντίστοιχο ποσό στην Επιτροπή. Αναλόγως, κατά την τρίτη περίοδο εμπορίας οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει επίσης να ενημερώσουν τις εθνικές Αρμόδιες Αρχές σχετικά με τυχόν αλλαγές στη λειτουργία τους, οι οποίες ενδεχομένως να επηρεάσουν την κατανομή δικαιωμάτων στην εγκατάσταση, όπως σημαντικές μειώσεις της παραγωγικής ικανότητας και (μερική) παύση της λειτουργίας μιας εγκατάστασης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
23/06/2018 00:00
17/08/2018 16:00
27/08/2018 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 119-269890
Προκήρυξη διαγωνισμού
23/06/2018 00:00