Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες ασφαλείας για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μπουρούντι
Αναθέτουσα αρχή:
European External Action Service (EEAS)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/08/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/01/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEAS-620-DELBDIB-SER-FWC
Υπηρεσίες ασφαλείας για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μπουρούντι
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει ως στόχο τη σύναψη σύμβασης-πλαίσιο με εταιρεία η οποία ειδικεύεται στην ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων και προσώπων. Αυτό θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την επιτήρηση των κτιρίων, τον έλεγχο πρόσβασης των επισκεπτών, τη δημιουργία ενός δικτύου ραδιοεπικοινωνιών, την παρέμβαση μιας δύναμης ταχείας αντίδρασης, την εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού.
Υπηρεσίες
Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
28/08/2018 00:00
31/01/2019 23:59
05/10/2018 23:59
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 164-373694
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/08/2018 00:00