Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες υποστήριξης για την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/04/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/06/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
RTD-K-2013-ENERGY
Υπηρεσίες υποστήριξης για την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων
Στόχος της δράσης αυτής είναι να παράσχει στην Επιτροπή την παροχή εξωτερικής βοήθειας για την παροχή υπηρεσιών κατόπιν αιτήματος προς όφελος προηγούμενων και τρεχόντων δικαιούχων επιχορηγήσεων της ΓΔ RTD του θεματικού τομέα «Ενέργεια» του ειδικού προγράμματος ΠΠ7 «Συνεργασία» και του Ορίζοντα 2020, Απαραβίαστη, ασφαλής και αποδοτική ενέργεια – Κοινωνική πρόκληση με στόχο τη στήριξη τους κατά την εκμετάλλευση των ερευνητικών πορισμάτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Αυτό θα περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, την αναγνώριση του δυναμικού και τις ευκαιρίες της αγοράς, την αξιολόγηση ανταγωνιστικών τεχνολογιών, την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων, την αξιολόγηση αυξανόμενων δαπανών και την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
11/04/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
06/06/2014 16:00
20/06/2014 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 072-123213
Προκήρυξη διαγωνισμού
11/04/2014 00:00