Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Διαχείριση του Ευρωπαϊκού Δημόσιου Χώρου στη Ρουμανία - PO/2018-12/BUC
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/07/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/08/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
PO/2018-12/BUC
Διαχείριση του Ευρωπαϊκού Δημόσιου Χώρου στη Ρουμανία - PO/2018-12/BUC
Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Βουκουρέστι (εφεξής «η Αντιπροσωπεία») και το Γραφείο Διασύνδεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Βουκουρέστι (εφεξής «EPLO») ζητούν τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Δημόσιου Χώρου από έναν πάροχο υπηρεσιών (εφεξής «ΕΔΧ»: https://ec.europa.eu/romania/services/european_public_space_ro Το ΕΔΧ στο Βουκουρέστι εντάσσεται στο δίκτυο του Ευρωπαϊκού Δημόσιου Χώρου στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο δημιουργεί άμεσες επαφές με το ευρύ κοινό ανοίγοντας τις πόρτες του Οίκου της ΕΕ σε όλους τους πολίτες και τους κατοίκους του Βουκουρεστίου, προσκαλώντας τους να συμμετέχουν τακτικά σε οργανωμένες πολιτιστικές και πολιτικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες σε θέματα της ΕΕ για την ενίσχυση του διαλόγου σχετικά με τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Το ΕΔΧ διοργανώνει δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης και παρέχει επίσης πληροφορίες, δημοσιεύσεις και άλλο υλικό, καθώς και πρόσβαση σε πηγές πληροφοριών που σχετίζονται με την ΕΕ σε όσους ενδιαφέρονται για τις υποθέσεις της ΕΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
03/07/2018 00:00
10/08/2018 16:00
17/08/2018 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 125-283872
Προκήρυξη διαγωνισμού
03/07/2018 00:00