Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μίσθωση συστήματος ασύρματης και διαδραστικής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με τεχνική...
Αναθέτουσα αρχή:
European Committee of the Regions
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/06/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/09/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CDR/MEM/50/2018
Μίσθωση συστήματος ασύρματης και διαδραστικής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με τεχνική υποστήριξη για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των...
Η παρούσα ανοικτή διαδικασία υποβολής προσφορών αφορά σύμβαση-πλαίσιο με αντικείμενο τη μίσθωση ενός διαδραστικού συστήματος ασύρματης ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με τεχνική υποστήριξη για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (εφεξής «Επιτροπή», «CDR» ή «αναθέτουσα αρχή»).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Τιμή
Σημεία αναφοράς
26/06/2018 00:00
17/09/2018 23:59
25/09/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 120-272205
Προκήρυξη διαγωνισμού
26/06/2018 00:00