Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες μ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/07/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/08/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
18.TT-MCU.OP.231L1/232L2
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας του...
Σκοπός της σύμβασης-πλαίσιο είναι η παροχή υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας στον ΕΟΑ, όπως: υπηρεσίες διαδικτύου, προϊόντα βίντεο και πολυμέσων, εκδόσεις και διαφημιστικό υλικό, υποστήριξη εκδηλώσεων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
03/07/2018 00:00
22/08/2018 17:00
23/08/2018 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Υπηρεσίες διαδικτύου
Συντήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη της ιστοσελίδας του Οργανισμού
Παρτίδα 2
Επικοινωνιακή στήριξη και στήριξη των μέσων ενημέρωσης
Υποστήριξη βίντεο και πολυμέσων, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκδόσεις, διαφημιστικό υλικό, υποστήριξη εκδηλώσεων.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 125-283836
Προκήρυξη διαγωνισμού
03/07/2018 00:00