Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παρακολούθηση της εξέλιξης και των οφελών της υπεύθυνης έρευνας και καινοτομίας.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/12/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/02/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
RTD-B6-PP-00964-2013.
Παρακολούθηση της εξέλιξης και των οφελών της υπεύθυνης έρευνας και καινοτομίας.
Στόχος είναι η παροχή επιστημονικών τεκμηρίων, δεδομένων, πληροφοριών σχετικών με την ανάλυση και την πολιτική για την άμεση υποστήριξη των δραστηριοτήτων χρηματοδότησης της έρευνας και των δραστηριοτήτων χάραξης πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΔ RTD) σε ό,τι αφορά την υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία (RRI).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
11/12/2013 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
17/02/2014 17:00
03/03/2014 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 240-416451 Προκήρυξη διαγωνισμού 11/12/2013 00:00