Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

A corrigendum extending the deadline of submission from 15/03/2019 to 05/04/2019 is published. This extension will enable tenderers to adapt their offer to revised specifications published on 01/03/2019.
Τίτλος:
Chafea/2018/Health/11 Όσον αφορά τη διεξαγωγή μελέτης εμπειρογνωμόνων σχετικά με...
Αναθέτουσα αρχή:
Consumer, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/12/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/04/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
Chafea/2018/Health/11
Chafea/2018/Health/11 Όσον αφορά τη διεξαγωγή μελέτης εμπειρογνωμόνων σχετικά με την ανάπτυξη και τη διαμόρφωση αυτόματων...
Σκοπός της σύμβασης-πλαισίου είναι να παράσχει μια μελέτη εμπειρογνωμόνων σχετικά με την ανάπτυξη και τη διαμόρφωση αυτόματων προειδοποιήσεων ("ειδοποιήσεις") που θα δημιουργηθούν από το σύστημα αποθετηρίων του συστήματος της ΕΕ για την ανιχνευσιμότητα του καπνού
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
28/12/2018 00:00
05/04/2019 23:59
15/04/2019 09:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 043-096774
Διορθωτικό
01/03/2019 00:00
2018/S 249-575264
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/12/2018 00:00