Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τραπεζικές υπηρεσίες
Αναθέτουσα αρχή:
European Medicines Agency (EMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/07/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/08/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EMA/2018/07/FI
Τραπεζικές υπηρεσίες
Ο Οργανισμός επιθυμεί να συνάψει μια σύμβαση με τράπεζα συμβατή με το πρότυπο ΕΧΠΕ (Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ) που να έχει εταιρική έδρα σε κάποιο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της τοποθεσίας του Οργανισμού στο Άμστερνταμ. Το επιλεγμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θα αναμένεται να κάνει πληρωμές σε EUR, να λαμβάνει πληρωμές σε EUR, να παρέχει ένα ηλεκτρονικό τραπεζικό σύστημα βασισμένο στο διαδίκτυο και να παρέχει άλλες υπηρεσίες όπως υπηρεσίες βραχυπρόθεσμης κατάθεσης και ξένου συναλλάγματος.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
12/07/2018 00:00
17/08/2018 12:00
22/08/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 132-299651
Προκήρυξη διαγωνισμού
12/07/2018 00:00