Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συμπεριφορική οικονομική ανάλυση των κινήτρων των επαγγελματιών σε επαγγέλματα υ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/07/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
24/09/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
718/PP/GRO/IMA/18/1131/10440
Συμπεριφορική οικονομική ανάλυση των κινήτρων των επαγγελματιών σε επαγγέλματα υγείας και σε επαγγέλματα επιχειρηματικών...
Η μελέτη αναμένεται να παράσχει θεωρητική και εμπειρική ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι επαγγελματικοί κανονισμοί στις υπηρεσίες υγείας και στις επιχειρηματικές υπηρεσίες (απαιτήσεις εισόδου και συμπεριφοράς) επηρεάζουν την επίτευξη των στόχων δημοσίου συμφέροντος που επιδιώκονται µε τον παρόντα κανονισμό.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
Δημόσια σύμβαση
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/
Όροι συμμετοχής
Οι όροι που ορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
26/07/2018 00:00
24/09/2018 16:00
26/09/2018 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Κίνητρα των επαγγελματιών σε επαγγέλματα υγείας: συμπεριφορική οικονομική προσέγγιση
Η μελέτη θα πρέπει να παρέχει τις απαραίτητες βασικές πληροφορίες προκειμένου να συμβάλει στην κατανόηση των παραγόντων που καθορίζουν ή επηρεάζουν την ποιότητα των επαγγελματικών υπηρεσιών στην ΕΕ. Αυτό συμβαδίζει πλήρως µε τις προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή για να αναπτύξει μια ισχυρή γνωσιακή βάση με στόχο τη στήριξη του κανονιστικού πλαισίου για επαγγελματικές υπηρεσίες.
Παρτίδα 2
Κίνητρα των επαγγελματιών σε επαγγέλματα επιχειρηματικών υπηρεσιών: συμπεριφορική οικονομική προσέγγιση
Η μελέτη θα πρέπει να παρέχει τις απαραίτητες βασικές πληροφορίες προκειμένου να συμβάλει στην κατανόηση των παραγόντων που καθορίζουν ή επηρεάζουν την ποιότητα των επαγγελματικών υπηρεσιών στην ΕΕ. Αυτό συμβαδίζει πλήρως µε τις προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή για να αναπτύξει μια ισχυρή γνωσιακή βάση με στόχο τη στήριξη του κανονιστικού πλαισίου για επαγγελματικές υπηρεσίες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 142-323822
Προκήρυξη διαγωνισμού
26/07/2018 00:00