Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας για την επεξεργασία των Αποβλήτων Ηλεκτρι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/07/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/08/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV.B.3/ETU/2018/0014
Μελέτη σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας για την επεξεργασία των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE)
Η μελέτη θα επικουρεί την Επιτροπή ενόψει της ενδεχόμενης σύνταξης μιας εκτελεστικής πράξης που θα ορίζει ελάχιστα πρότυπα ποιότητας για την επεξεργασία των ΑΗΗΕ ή οποιαδήποτε άλλη επιλογή πολιτικής που θα προσδιοριστεί. Με βάση την αξιολόγηση της εμπειρίας από την εφαρμογή ειδικών απαιτήσεων για την επεξεργασία ΑΗΗΕ στα κράτη μέλη, η μελέτη αξιολογεί το κόστος και τα οφέλη μιας τέτοιας δυνατής πράξης εφαρμογής από περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική άποψη. Παρέχει, επίσης, βοήθεια σε σχέση με τη σύνταξη κατ' εξουσιοδότηση πράξης που καθορίζει τα κριτήρια για την αξιολόγηση ισοδύναμων όρων επεξεργασίας των ΑΗΗΕ εκτός ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες σχετικές μελέτες, τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα για την επεξεργασία των ΑΗΗΕ και οποιεσδήποτε νέες σχετικές εξελίξεις, μεταξύ άλλων και σε διεθνές επίπεδο.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
04/07/2018 00:00
16/08/2018 16:00
30/08/2018 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 126-287071 Προκήρυξη διαγωνισμού 04/07/2018 00:00