Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αναβάθμιση του έργου και των λειτουργιών, υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης τ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Innovation and Technological support (ITEC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/08/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
24/10/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
SMIAP-II
Αναβάθμιση του έργου και των λειτουργιών, υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης του Συστήματος Πληροφόρησης και Εμφάνισης...
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχεδιάζει να αναθέσει τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την αναβάθμιση, τη συντήρηση και τη λειτουργία του Συστήματος Πληροφόρησης και Εμφάνισης Πολλών Υπηρεσιών για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (SMIAP) στα σώματά του.Πρωταρχικός στόχος για τα συστήματα αυτά είναι η διανομή, μέσω μεγάλων, υψηλής ποιότητας, οθονών οροφής/ τοίχου, των πληροφοριών που απαιτούνται για τη διεξαγωγή των συνόδων ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και άλλων συνεδριάσεων που διεξάγονται στα σώματα. Το πεδίο εφαρμογής της σύμβασης περιλαμβάνει την προμήθεια, την εγκατάσταση, τη θέση σε λειτουργία, τη λειτουργία, την υποστήριξη και τη συντήρηση του οπτικοακουστικού εξοπλισμού και του εξοπλισμού πληροφορικής σε κάθε ένα από τα δύο σώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (το πρώτο βρίσκεται στις Βρυξέλλες, το δεύτερο στο Στρασβούργο).Η διάρκεια της σύμβασης-πλαισίου είναι 11 μήνες.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
11/08/2018 00:00
24/10/2018 10:00
31/10/2018 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 193-435452
Διορθωτικό
06/10/2018 00:00
2018/S 154-352339
Προκήρυξη διαγωνισμού
11/08/2018 00:00