Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών ταξιδιωτικού πρακτορείου για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Έ...
Αναθέτουσα αρχή:
European External Action Service (EEAS)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEAS/DELFJIS/2019/OP/0015
Παροχή υπηρεσιών ταξιδιωτικού πρακτορείου για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Ειρηνικό
Ο ανάδοχος πρέπει να παράσχει τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους που είναι απαραίτητοι για την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στον ακόλουθο ενδεικτικό κατάλογο:— παροχή όλων των πληροφοριών που απαιτούνται για την οργάνωση του ταξιδιού (χρονοδιαγράμματα, τιμές και διαθεσιμότητα των μεταφορών),— κράτηση, έκδοση εισιτηρίων,αλλαγή ή ακύρωση των ακόλουθων: αεροπορική, σιδηροδρομική ή οδική μεταφορά, μετακινήσεις.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://eeas.europa.eu/delegations/fiji/area/jobs-funds_en
Η χαμηλότερη τιμή
63510000
00
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξτε στα έγγραφα διαγωνισμού που διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
30/09/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
07/11/2019 12:00
08/11/2019 08:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 188-456379 Προκήρυξη διαγωνισμού 30/09/2019 00:00