Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
AO 10580 - Υπηρεσίες υποστήριξης χρηστών ΤΠ
Αναθέτουσα αρχή:
Publications Office of the European Union (OP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/02/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/04/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO 10580.
AO 10580 - Υπηρεσίες υποστήριξης χρηστών ΤΠ
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η επιλογή οικονομικών φορέων για την παροχή των υπηρεσιών υποστήριξης ΤΠ σχετικά με 4 επίπεδα υπηρεσιών:1. γραφείο εξυπηρέτησης,2. υποστήριξη για σταθμούς εργασίας και υλικοτεχνική υποστήριξη,3. διαχείριση της διαμόρφωσης λογισμικού και των σταθμών εργασίας,4. επίβλεψη κέντρων δεδομένων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
19/02/2014 00:00
26/03/2014 23:59
02/04/2014 23:59
09/04/2014 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 007-007228 Διορθωτικό 10/01/2015 00:00
2014/S 035-056482 Προκήρυξη διαγωνισμού 19/02/2014 00:00